Το πρόγραμμα On Line Σκακιστική Ακαδημία “Αθηνά”, μέρος του “Κάθε Σπίτι μια Σκακιέρα”, πρωτίστως στοχεύει στην σκακιστική εκπαιδευτική διαδικασία ανήλικων και ενήλικων που δεν έχουν πρόσβαση σε οργανωμένους συλλόγους Σκάκι. Ο σχεδιασμός του όμως μπορεί να καλύψει και τις ανάγκες όσων θέλουν να βελτιώσουν την γνώση τους. 
Ενώ σημαντική καινοτομία στην σκακιστική εκπαίδευση, αποτελεί το κομμάτι εκείνο του προγράμματος που σχεδιάστηκε ειδικά για όσους εργαζόμενους ή ομάδες εργαζομένων επιθυμούν την αυτοβελτίωση μέσα από το Σκακιστική Παιδεία. Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχουν εξειδικευμένοι παιδαγωγοί με επικεφαλής τον κο. Ιωάννη Μπότσαρη, η GM Άννα Μαρία Μπότσαρη και διπλωματούχοι προπονητές όπως οι κύριοι Νικόλαος Γονίδης και Λεωνίδας Σιδηρόπουλος. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω.