Λίγες στιγμές μας από τον Οκτώβριο του 2019 που άνοιξε ο Σύλλογος μας έως σήμερα.