Λίγες στιγμές μας από τον Οκτώβριο του 2019 που άνοιγε ο Σύλλογος μας έως σήμερα.