Η θεσμοθέτηση εκ μέρους μας του “Σχολικού Σκακιστικού Μέντορα”, αποτελεί μέρος του πιστοποιημένου προγράμματος Σκακιστικής Εκπαίδευσης που προωθούμε. Το σχολικό σκάκι είναι η πνοή ανάπτυξης του Σκάκι σε κάθε χώρα που προωθεί τον πνευματικό αθλητισμό ως σημαντικό συστατικό της παιδείας. Για εμάς είναι μεγάλη η ευθύνη όσων διδάσκουν παιδιά και πέραν της σκακιστικής γνώσης πρέπει να διαθέτουν και άλλες γνώσεις σχετικές με την παιδική ψυχολογία, την παιδαγωγική, την διαχείριση παιδιών με ΔΕΠΥ και της χρήσης νέων τεχνολογιών. Καλούμε κάθε Σχολείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό και κυρίως του Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, μακριά από ιδεοληψίες και αγκυλώσεις να γνωρίσουν την πρόταση μας και μαζί να πορευτούμε με στόχο μια Νεολαία που ξέρει να σκέφτεται και όχι τι να σκέφτεται.