Το Πρόγραμμα Ομιλούντων Βιβλίων ” Το Σκάκι έχει Φωνή”, μέρος του Εθελοντικού προγράμματος “Το ΜΑΤ της Ζωής, στοχεύει στην μετατροπή γνωστών Βιβλίων Σκάκι με πρώτο το βιβλίο του Έλληνα Προπονητή και Συγγραφέα Γεωργίου Γκούμα “Παίζουμε Σκάκι;” σε ομιλούντα και να δώσει την ευκαιρία σε συνανθρώπους μας με μερική ή ολική απώλεια όρασης να έρθουν σε επαφή με το Σκάκι.