Από την πρώτη στιγμή ενασχόλησης μας με την Καλλιέργεια των Πνευματικών Αθλημάτων και κυρίως του βασιλιά αυτών το Σκάκι, διακρίναμε πόσο σημαντικό είναι η προσφερόμενη Σκακιστική Εκπαίδευση να μην είναι απλά μια μεταφερόμενη γνώση ενός καλού σκακιστή ή ενός καταξιωμένου GM προς τον αθλητή. Πολύ σημαντικά τα προηγούμενα, αλλά μέρος αυτού που είναι και πρέπει να είναι η Σκακιστική Εκπαίδευση ως μέρος της παιδείας των νεαρών αθλητών και βελτίωσης των μεγαλυτέρων. Με αυτή την διαπίστωση ως εφαλτήριο ξεκινήσαμε και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο, της δημιουργίας μιας πιστοποιημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας που ξεκινά από τον άνθρωπο που έχει την ευθύνη να μεταλαμπαδεύσει την γνώση του, μέχρι του ποιας μεθόδου θα χρησιμοποιηθεί, ανά περίπτωση τμήματος ή σκακιστή, ως το σύνολο λειτουργίας ενός Συλλόγου που προσφέρει Σκακιστική Εκπαίδευση. Όλα αυτά θα είναι ακόμη ένα εχέγγυο πληρότητας του γνωστικού επιπέδου, αλλά και ποιότητας του Συλλόγου για το προσφερόμενο. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις επίσημες Σχολές Προπονητικής, λειτουργεί όμως συμπληρωματικά και στην λογική της Δια βίου μάθησης.