Ο Σύλλογος μας θέλοντας να συμβάλει στην εξέλιξη της Σκακιστικής παιδείας και όχι να υποκαταστήσει τον ρόλο της ομοσπονδίας και της Γ.Γ.Α αθλητισμού σε αυτό το κομμάτι, καινοτομεί και πιστοποιεί το σύνολο της Εκπαιδευτικής Σκακιστικής Διαδικασίας που παρέχει στους Αθλητές της.
Για κάποιους αυτό φαντάζει απλά ένα διαφημιστικό Τρικ, για εμάς που υπηρετούμε την εκπαίδευση, σημαίνει Υπηρεσία Ευθύνης, τόσο προς τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στο Πρόγραμμα μας, όσο και των Ενηλίκων που κοντά μας γνωρίζουν το σκάκι ή συμμετέχουν για την αυτοβελτίωση τους.
Και όταν λέμε το σύνολο, αναφερόμαστε από τους Σκακιστικούς Συμβούλους μέχρι τον τελευταίο Σκακιστή. Και αυτό στο οποίο στοχεύουμε είναι να πιστοποιηθούν η Εκπαιδευτική Επάρκεια, καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας.

Τι είναι η Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας;

Η εκπαιδευτική επάρκεια είναι μια «οριζόντια δεξιότητα». Οι ενδιαφερόμενοι δεν πιστοποιούν την ειδικότητά τους (προπονητής, οικονομολόγος, γραφίστας, γεωπόνος κ.λπ.), αλλά μέσω της ακολουθούμενης διαδικασίας πιστοποιείται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης και αθλητικούς συλλόγους.

Για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των μέσω υλοποίησης αυτής ισχύουν τα εξής

Η μη ύπαρξη πρότερου ενεργού μοντέλου, μας οδήγησε κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τους συγγραφείς ή εκπροσώπους εκπαιδευτικών βιβλίων και αφού προηγήθηκε αξιολόγηση από ανεξάρτητο οργανισμό, να υιοθετήσουμε την Σειρά Βήμα Βήμα των Rob Brunia and Cor van Wijgerden και το βιβλίο του Σκακιστή-Συγγραφέα Γεωργίου Γκούμα το “Παίζουμε Σκάκι;”, για την αρτιότερη κάλυψη των εκπαιδευτικών μας αναγκών.

Για τους Σκακιστές μας και σε πρώτη φάση εντελώς τυπικά με το πέρας κάθε σκακιστικής χρονιάς θα εξετάζονται θεωρητικά και γραπτά όλοι οι συμμετέχοντες στην Ακαδημία, προς πιστοποίηση του γνωστικού τους επιπέδου.

Τέλος να σημειώσουμε ότι Σκοπός μας είναι σε συνδυασμό με τα πρόσωπα που θα υλοποιούν την Σκακιστική Εκπαιδευτική Διαδικασία η δημιουργία ενός μοντέλου σε διαρκή εξέλιξη που θα εφαρμόζεται – προσαρμόζεται ανάλογα την ηλικία, το επίπεδο, την ιδιαιτερότητα και το χώρο τέλεσης της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας.