Το Κοινωνικό Σκακιστικό Φροντιστήριο “Σωκράτης”, μέρος του Εθελοντικού προγράμματος “Το ΜΑΤ της Ζωής σου”, σχεδιάστηκε για να προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία, κοινωνικοποίησης, πνευματικής εξέλιξης και αθλητικής παιδείας, παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, πρόσφυγες και παιδιά ανέργων. Μέχρι σήμερα τις υπηρεσίες μας απολαμβάνουν πάνω από εκατό (100) παιδιά.