Μια υπηρεσία που δημιουργήθηκε με γνώμονα το δεδομένο πως η Σκακιστική Παιδεία μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε οργανισμό, φορέα ή συλλογικότητα, ανεξάρτητα του αν είναι εκπαιδευτικός, αθλητικός, ή ανήκει καθαρά στην παραγωγική διαδικασία. Απευθυνόμαστε σε κάθε Σύλλογο, Ιδιωτικό Σχολείο, Φροντιστήριο, Κέντρο Υποστηρικτής Εκπαίδευσης, Οργανισμό, Εταιρεία ή Συλλογικότητα που αναζητούν την αυτοβελτίωση του ατόμου, την βελτίωση και αποτελεσματικότητα λειτουργίας της ομάδας, την μαθησιακή βελτίωση, την κοινωνική ένταξη και τελικά την Παιδεία!