Τηλέφωνο 6948.100.274

email info@chessclubathena.gr