Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μέρος του πλαισίου λειτουργίας του Συλλόγου μας για Κοινωνική Προσφορά, δίνει την δυνατότητα σε πρώην τοξικοεξαρτημένους, είτε κατά μόνας, είτε μέσω φορέων όπως το ΚΕΘΕΑ (με τον οποίο συνεργαζόμαστε ήδη), να βοηθήσει στην κοινωνική τους επανένταξη με πυξίδα το Σκάκι. Στο ίδιο πρόγραμμα έχει ενταχθεί και η επανένταξη πρώην έγκλειστων ή έγκλειστων των σωφρονιστικών ιδρυμάτων.