Έχουμε αναπτύξει ένα πρόγραμμα e-learning, του οποίου τα εκπαιδευτικά κανάλια ανταποκρίνονται στις ανάγκες αρχάριων, ή προχωρημένων σκακιστών, ανεξάρτητα της ηλικίας τους! Κοντά μας τα πρώτα σας σκακιστικά βήματα τυγχάνουν της φροντίδας πτυχιούχων προπονητών και πιστοποιημένης μεθόδους Εκπαίδευσης. Για τους προχωρημένους και όσους αναζητούν την κορύφωση της σκακιστικής τους ικανότητας, θα τύχουν της συνδρομής καταξιωμένων Ελλήνων GM.