Δίνουμε την δυνατότητα σε άνεργους ή παιδιά ανέργων, καθώς και πολύτεκνων οικογενειών να συμμετέχουν στην Εκμάθηση οποιουδήποτε αθλήματος…. ΔΩΡΕΑΝ.