Υπεύθυνοι Νικόλαος Γονίδης & Λεωνίδας Σιδηρόπουλος